Ζητήστε κάρτα VIP

Заявете вашата VIP карта като попълните този формуляр:

С клиентска карта RAYATOYS Вие ставате част от нашата програма за лоялни клиенти.

Основната цел на програмата е да Ви възнаградим затова, че сте наш постоянен клиент. С нея искаме да покажем, че държим на Вас.

В качеството си на наш клиент, Вие получавате не само професионално и обслужване, но и спестявате средства.

Карта RAYATOYS Ви дата право на отстъпка веднага при пазаруване. Представя се преди да се извърши покупка. Ако не носите картата, можете да представите телефонен номер, с който да се идентифицирате, като лоялен клиент.

Карта RAYATOYS може да се използва във всички обекти RAYATOYS, както и при онлайн поръчки на www.rayatoys.com.

Раяленд ООД със седалище Варна, бул Цар Освободител 39, е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, наричано магазини RAYATOYS, е регистриран администратор на лични данни в Комисия за защита на личните данни, по повод съхранение на данните, предоставени доброволно от КЛИЕНТИТЕ във връзка с регистрацията им в програмата на лоянли клиенти.

Съобразно Закона за зашита на личните данни, КЛИЕНТЪТ има право на достъп до собствените си лични данни, които е предоставил при попълване на формуляра за регистрация, както и на поправка в тези данни.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Карта RAYATOYS се издава безплатно на физически лица над 18 години, както и на юридически лица. Картата може да бъде издадена във виртуален вариант, като на клиента се предоставя номер, с който той да се идентифицира като лоялен клиент. Притежателите на клиентска карта, получават отстъпка в размер на 10% при покупка на стоки с вносител Раяленд ООД и 5% при покупка на всички останали стоки.

Условията за ползване на карта RAYATOYS могат да се променят.
Информацията ще бъде публикувана на www.rayatoys.com.